Авторський урок з хімії 8 клас

Тема:   Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І. Менделеєва.

Мета:  

 сформулювати періодичний закон хімічних елементів; ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва;  сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі;  продовжити знайомство із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою;  розвивати вміння чітко формулювати й висловлювати свої думки, застосовувати теоретичні знання для розв’язування проблемних питань; формувати комунікативні, логічні, здоров’язберігаючі компетентності;  виховувати свідоме ставлення до вивчення хімії, бажання здобувати нові знання.

Скачати конспект уроку