Майсте-клас для вчителів біології.     Конспект уроку біології 8 клас

Тема:  Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція.

Мета:
Освітня. Продовжити формувати знання учнів про серцево-судинну систему людини; дати поняття про серцевий цикл, його фази, роботу серця та регуляцію роботи серця;
Розвиваюча. Розвивати уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати,; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення.

Формування ключових компетентностей: Спілкування державною  мовою, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках, уміння вчитися впродовж життя, соціальна і громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я  та  здоров’я оточуючих людей.

 

  Скачати конспект уроку

  Переглянути фото

 

 

Конспект уроку біології 8 клас

ТЕМА: Біологічні ритми людини

Мета: Розширити знання учнів про біологічні ритми, ознайомити з добовим фізіологічним ритмом людини та їх впливом на психічний та фізіологічний стан організму, сформувати поняття «хронобіологія»; розвивати вміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати; формувати ключові та предметні компетентності; виховувати культуру біологічної мови; формувати прагнення здорового способу життя.

Скачати конспект уроку

 

Конспект уроку біології 8 клас

Тема: Сон, його значення. Гігієна сну

Мета: Розширити знання учнів про біосоціальну природу особистості; сформувати поняття «сон», «сновидіння» «гіпноз», «навіювання»; ознайомити зі значенням сну та його впливом на психічний та фізіологічний стан організму; з’ясувати причини сновидінь; розвивати вміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати; формувати ключові та предметні компетентності; виховувати культуру біологічної мови; формувати прагнення здорового способу життя.

Скачати конспект уроку