Конспект уроку біології у 7 класі.

ТЕМА: Паразитичні плоскі черви

Мета:

- розширити та поглибити  знання про паразитів, дати поняття про гельмінти на прикладі паразитичних плоских червів: їхня будова, пов’язана із способом життя, роль в житті людини та заходи, що попереджують зараження ними;

- розвивати уміння порівнювати життєві цикли розвитку паразитичних червів;уміння розрізняти остаточних і проміжних хазяїв; уміння робити висновки та узагальнення.;продовжити  формування вміння працювати з підручником;

- формувати ключові компетентності: спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя, соціальна і громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.

- виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я.

 

Скачати конспект уроку