Основні правила виконання домашніх завдань.

1. Домашні завдання необхідно виконувати в день їх одержання.

2.  Виконання письмових завдань потрібно починати з повторення тео­ретичного матеріалу, тобто з роботи із підручником.

3.  Приступаючи до виконання практичних завдань, варто переглянути вправи, які виконувалися в класі, і пригадати, як вони виконувалися.

4.  Виконувати домашнє завдання найкраще за декілька циклів. Після ви­конання завдань необхідно зробити перерву на 10-15 хв., і повторити вивче­ний матеріал у тій же послідовності, що й у перший раз. Таке відстрочене повторення підвищує міцність запам'ятовування і сприяє виробленню нави­чки швидко переключатися з однієї теми на іншу.

5. Дуже важливо, щоб для виконання домашніх завдань в учня були по­стійне місце і певний час дня. Це сприяє швидкому зосередженню уваги уч­ня, привчає до дисципліни.

Тривалість окремих режимних елементів для школярів

Режимні

моменти, год.

Тривалість режимних елементів

1-й

клас

2-й

клас

3-й

клас

4-й

клас

5-й

клас

6-й

клас

7-й

клас

8-й

клас

9-й

клас

10-11

класи

(7 р.)

(8 р.)

(9 р.)

(10 р.)

(11 р.)

(12 р.)

(13 р.)

(14 р.)

(15 р.)

(16-18 p.)

Навчальні заняття в школі

3-4

4

4

4-5

5-6

5-6

5-6

5-6

5-6

5-6

Навчальні заняття дома

1

1-1,5

1,5-2

1,5-2

2

2

2,5-3,5

3-4

3-4

3-4

Перебування на відкритому повітрі

3,5

3,5

3,5

3,5

3

3

2,5

2,5

2,5

2,5

Позакласні й позашкільні заняття

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2,5

1-2,5

1-2,5

1-3

Самообслуговування,

ранкова гімнастика,

приймання їжі тощо

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2

2

2

2

Сон нічний

12-11

11-0,5

10,5

10,5

10

10

9,5

9,0

9,0

8,5-8,0

Перегляд телепередач

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

2

2

2

 

Домашня робота також сприяє формуванню відповідальнос­ті, навичок самостійної діяльності.

Отже, домашня робота виконує такі дидактичні функції:

1)  розширення, поглиблення і закріплення знань, умінь, отриманих під час уроків;

2)   формування умінь і навичок самостійної навчальної діяльності;

3)   розвиток самостійності мислення, індивідуальних нахилів і здібностей учнів.